خرید فایل طراحی الگوی زیرساختی مورد نیاز به منظور پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانهای دولتی

نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان طراحی الگوی زیرساختی مورد نیاز به منظور پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانهای دولتی آماده دریافت می باشد.
کلمات کلیدی:پیاده سازی مدیریت دانش,پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های دولتی,زیرساخت های لازم پیاده سازی مدیریت دانش,زیرساخت های لازم پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های دولتی,دانلود مقاله پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های دولتی

دانلود مقاله رشته مدیریت

طراحی الگوی زیرساختی مورد نیاز به منظور پیاده‌ سازی مدیریت دانش در سازمان های دولتی استان خراسان رضوی

چکیده:

یکی از مهمترین مباحث پیاده سازی مدیریت دانش، تعیین زیرساخت های آن است؛ از این رو هدف این تحقیق، طراحی الگوی زیرساختی مورد نیاز به منظور پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های دولتی ایران می باشد.

این مقاله بر مبنای یافته های تحقیق میدانی در سازمان های دولتی استان خراسان رضوی تنظیم شده است. مدل اولیه تحقیق از طریق تکنیک دلفی نهایی گردید. برای آزمون مدل، از کارکنان لیسانس و بالاتر سازمان های دولتی استان خراسان رضوی نمونه گیری تصادفی صورت پذیرفت.

برای دستیابی به ابعاد زیرساختی مدیریت دانش، رویکرد فنی و اجتماعی مبنای عمل واقع گردید و از پرسشنامه برای جمع آوری داده و آزمون فرضیات تحقیق استفاده شد. از مدل معادلات ساختاری و نرم افزاری LISREL جهت بررسی روابط بین متغیرها استفاده شد. نتایج نشان داد فرهنگ سازمانی با محوریت: فرهنگ یادگیری، اعتماد و همکاری، ساختار سازمانی حول: عدم تمرکز و رسمیت، همچنین حمایت فناوری اطلاعات و انگیزش کارکنان مهمترین زیرساخت های مورد نیاز پیاده سازی مدیریت دانش در سطح سازمان های دولتی مورد مطالعه محسوب می گردند.

كلید واژه:

مدیریت دانش

عوامل زیرساختی

فرهنگ سازمانی

ساختار سازمانی

حمایت فناوری اطلاعات

انگیزش نیروی انسانی

ادامه مطلب و دریافت فایل

مولفه ها و مدلهای مدیریت دانش و منشا و چگونگی شکلگیری آن:مولفه های مدیریت دانش,مدلهای مدیریت دانش,مولفه ها و مدلهای مدیریت دانش,منشا مدیریت دانش,چگونگی شکلگیری مدیریت دانش,پایان نامه مدیریت دانش,پایان نامه درباره مدیریت دانش

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تبلیغات:مبانی نظری تبلیغات,دانلود مبانی نظری تبلیغات,پیشینه تحقیق تبلیغات,ادبیات نظری تبلیغات,فصل دوم پایان نامه تبلیغات,مبانی نظری و پیشینه تحقیق تبلیغات,ادبیات و مبانی نظری تبلیغات

پاورپوینت آشنایی با نقش شهروند الکترونیک:پاورپوینت آشنایی با نقش شهروند الکترونیک,شهروند الکترونیک کیست , شهروند الکترونیک چه مهارت هایی دارد ,مزایای شهرهای الکترونیک, جایگاه شهروند الکترونیک در ایران چگونه است ,جایگاه شهروند الکترونیک در سایر کشورها چگونه است ,,,

پاورپوینت تفویض اختیار و عدم تمرکز :پاورپوینت تفویض اختیار وعدم تمرکز ,مفهــوم تمــرکــز,انواع تمرکز و عدم تمرکز,پیامدهای درجه تمرکز در سازمان,مفهوم اختیار,تفویض اختیار,ارکان تفویض اختیار,اصول حاکم در تفویض اختیار,فرایند تفویض اختیار,انواع اختیار در سازمان,اصول موثر تفویض اختیار,آداب کار درتفویض اختیار,مزایای تفویض اختیار,موانع تفویض اختیار,

تحقیق جامع و کامل ماهیت اوراق قرضه:دانلود تحقیق ماهیت اوراق قرضه,ویژگی‌های اوراق قرضه,انواع اوراق قرضه ,ابزارهای ویژه تامین مالی,اوراق مشارک ,صکوک در گستره جهانی,ابزارهای بازار سرمایه و تامین مالی

آیین زندگانی زمان عباسی:آیین زندگانی زمان عباسی,آداب و رسوم معیشت در عصر عباسی,دانلود پایان نامه آیین زندگانی زمان عباسی,دانلود پایان نامه آداب و رسوم معیشت در عصر عباسی,دانلود پایان نامه علوم اجتماعی,دانلود پایان نامه رشته علوم اجتماعی

بررسی تاثیر ساختار درآمدی شهرداری بر روند توسعه شهری:روند توسعه شهری در مشهد,بررسی ساختار درآمدی شهرداری مشهد,سنجش سطح توسعه پایدار,وضعیت پایداری توسعه شهری مشهد,سطح بندی مناطق شهری مشهد ,سنجش سطح توسعه پایدار در مناطق شهری مشهد,تاثیر ساختار درآمدی شهرداری بر روند توسعه شهری

پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته دکتر عباس پور با عنوان مزایای کارکنان:پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته دکتر عباس عباسپور با عنوان مزایای کارکنان,پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته دکتر عباس عباسپور,پاورپوینت مزایای کارکنان,پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته دکتر عباس پور

بررسی طراحی لرزه ای سازه با تاکید بر رفتار هیسترزیس ستونهای I شکل:رفتار هیسترزیس, ستونهای I شکل,طراحی لرزه ای سازه,دانلود پایان نامه رفتار هیسترزیس اتصالات,بررسی طراحی لرزه ای سازه با تاکید بر رفتار هیسترزیس ستونهای I شکل,رفتار هیسترزیس سازه,رفتار هیسترزیس ستونهای I شکل,دانلود پایان نامه عمران

پروپوزال ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شعب سازمان تامین اجتماعی با DEA:ارزیابی عملکرد با DEA,ارزیابی عملکرد سازمان تامین اجتماعی,ارزیابی عملکرد شعب سازمان تامین اجتماعی  با DEA,ارزیابی عملکرد با استفاده از تحلیل پوششی داده ها,پروپوزال ارزیابی عملکرد,نمونه پروپوزال ارزیابی عملکرد,پروپوزال در خصوص ارزیابی عملکرد,پروپوزال ارزیابی عملکرد سازمان تامین اجتماعی